VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ

Informační systémVOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ

Login: 
Heslo: 
 
 
Období:

Výsledky přijímacích zkoušek

Ověřte si prosím, že jako období máte nastaveno: 2011/2012, II. pololetí.

Upozornění:

Pro zobrazení výsledku v přijímacím řízení zadejte své registrační číslo (jako sérii číslic bez mezer) a datum narození ve tvaru DD.MM.YYYY, kde DD označuje den (tedy pokud je den jednociferný, doplňte před číslo nulu), MM měsíc (jako číslo, opět doplňte nulu pokud je jednociferný) a YYYY rok. Např. osoba narozená pátého prosince 1990 zadá jako datum narození 05.12.1990, osoba narozená desátého ledna téhož roku zadá 10.01.1990.

Registrační číslo: , datum narození:
 
  
Tyto stránky používají systém Noisy, verze 2.13. Datum a čas v systému je 17. 7. 2019, 11.32.